Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x
Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x

Motivasjon

IMG_9172

Motivasjon til å ta smarte valg

Vi skal lære barn og unge å ta smarte valg i livet. Vi har alle grunnleggende behov for å bli sett, hørt og respektert.
 
Vi ønsker å være med og skape gode borgere. Vi bygger opp en tillit som gjør at ungdommene husker hva som blir sagt på timene, og tar det med seg videre når de står overfor valg i hverdagen.