Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x
Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x

Kompetanse

IMG_9099

Kunnskapsgrunnlag

Vi baserer våre metoder på Aaron Antonovskys helsefremmende perspektiv, der målet er å fylle utsatte barn og unge med fremtidshåp, mestringsfølelse og god selvtillit.
 
Fullt Fokus ønsker å hjelpe utsatte barn og unge til å:
  • Skape håp, optimisme og motivasjon for fremtiden
  • Bidra til konstruktive selvbilder og selvtillit
  • Mestre egne utfordringer og belastninger
  • Sette mål og se hvilke muligheter som finnes for å nå dem