Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x
Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x

Mestring

IMG_9067

Arena for mestring

Tiltaket Fullt Fokus tilpasses etter ungdommens ønsker og behov.

Vår rolle vil være å veilede ungdommene til søke samt drive med hverdagsaktivitet som gir driv og mening.
Alle har forskjellige utgangspunkt her i livet, men vi ønsker å vise ungdommer som kanskje ikke finner veien helt selv at det finnes løsning for oss alle.

Skape positive opplevelser

Vår hensikt er å motvirke ensomhet, isolasjon og styrke den fysiske og psykiske helsen blant utsatte barn og unge. Det sosiale fellesskapet og den fysiske treningen blir brukt som metode for å skape relasjoner, selvtillit og positive mestringsopplevelser.  

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: motivasjon, måltidsfellesskap og lystbetonte aktiviteter. Vi tilbyr også jobbtrening hos våre samarbeidspartnere, om det skulle være aktuelt. unge innsikt og erfaring i praktisk arbeid og hva som kreves for å stå i et arbeidsforhold over tid. Målet er at ungdommer som har gjennomført jobbtrening hos Fullt Fokus skal hjelpes inn i arbeid hos ulike bedrifter.
IMG_9058