Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x
Fult%20Fokus%20Logo%20White%20Text%403x

en arena for

MESTRING

HVEM ER VI?

Fullt Fokus driver sosialt entreprenørskap, rettet mot utsatte barn og unge og deres familier. 

Tiltaket tilpasses etter ungdommens ønsker og behov. Vår rolle vil være å veilede ungdommene til søke samt drive med hverdagsaktivitet som gir driv og mening.
Alle har forskjellige utgangspunkt her i livet, men vi ønsker å vise ungdommer som kanskje ikke finner veien helt selv at det finnes løsning for oss alle.

Vårt mål er å hindre utenforskap. Vi ønsker å skape håp, optimisme og motivasjon for fremtiden.

Teamet ledes av en fagansvarlig som er utdannet barnevernspedagog med lang erfaring fra barnevern og uteseksjon.
Hovedveileder og koordinator er pensjonert politi med spesialkompetanse i arbeid mot menneskehandel, offeroppfølging og bekjempelse av kriminelle gjengmiljøer.

Flere i teamet har bakgrunn som eliteutøvere i ulike idretter og lang erfaring som ungdomstrenere og veiledere.

Mestring

Motivasjon

Kompetanse

Kontakt